OP PERSOONLIJKE TITEL

Als je al een mening hebt, hou 'm dichtbij.
Kijk 'm aan, lach naar 'm, zo af en toe. En
voorwaarts gaat jouw wil. Toe de loe de loe

Mat Jongenelen - 13 08 21

WAT ZIE JE DAAR

Aanvallen, verdedigen, vaarwel arena

Mat Jongenelen - 30 10 21

 Rune der zee - 04 09 21

 


Alles onderweg. Eindig op de tijd. Kosmische weidsheid nabij. Wat je zegt, doet, deed en zei. Alles onderweg. Deel van het getij.LENTEBODEN

Glorie zonder 't zogeheten excellente in de show.
Welbevinden der geest het gedroomde cadeau

Het bewijs van ontzag in fotografische beelden te-ke-nend

Mat Jongenelen - 22 03 21
MENS EN KRUIS


Gift boven dukaten

Getij geschonken

Mat Jongenelen - 22 02 21


 

VLIEDEND, GEHEID

Hoe uitzonderlijk toeval boven ijzig winterwonderland uitstijgt.
Van verder af moge beginnen alvorens te eindigen gerust langer duren.
Wendend in reservetijd

Mat Jongenelen - 13 02 21

 

 

EEN HELDER MOMENT


De berg gegevensdragers plaagdier en parasiet voor wie het ziet.
Golgotha. Schedels gekliefd door binnendringen van veronachtzaming

Mat Jongenelen - 08 01 21


  

ONTSNAPPINGSCLAUSULE

Wat een feest. De feestdagen
pas over ruim 11 maanden terug

Slingers rond minuten der dagen,
resterende tijd reist maar al te vlug

Mat Jongenelen - 01 01 21


ZIJN

Het gegeven

Onder, tussen,
ziel en zaligheid

Break even

Mat Jongenelen - 03 12 20

 

December.
BEOEFENEN V.H. ONVERDROTENE

Mocht de wil in ijzeren brozer zijn

Ten sterfelijkheid, enkel finaal ende
genadig het menselijke kroondomein

Hoe gebutst ook, gespook in een grens-
strook, verkies onzekere routes ter afdrijven
boven klachtenlijn, gechagerijn. Speel, terrein

Mat Jongenelen - 01 11 20

 


 


ZEE-DRANG

Nieuw opgeroepen bezoek tekent door verstuiving bloot gekomen struweel. Ware
aloude modi tot leven gewekt. Met jou, energie voor zover je ziet, medeplichtig

Grijpgrage wind trekt en sleurt. Gaan, sprokkelen, verwerken. Gedrevenheid vezelrijk.
Intuïtie op de uitkijk. Nagloeiend op de stoel weet je waar het getij je op wijst. "Ga nou jongen"

Mat Jongenelen - 14 10 20 

 

GA, EN GIJ ZULT VINDEN

Hout, ijzer en meer van hetgeen verweerd, daarna creëren.
Opdat ge in uitwisseling met getijden & elementen moge leren

Mat Jongenelen - 02 09 20


NUMINEUS

Getij

Woeste zee, vergezichten, landverplaatsingen.
Zandsculpturen met iedere dag andere texturen.
Zon, wind en schaduw, ware 't het leve zelve.
Er leeft meer, in ommekeer weet 't je te vinden

Getij

De fiets het schip aan bevlogen wal. Trappers, wielen

Mat Jongenelen - 28 08 20

 

IN AANROLLEN & TERUGKAATSEN

Combineren na huiswaarts verplaatsen

De ingeving vluchtig als het tij waarmee gekomen

Mat Jongenelen - 05 08 20


IN AANSPOELING

De schipbreukeling niet alleen op de wereld. 
Hij spreekt in verschillende talen. Waarvandaan,
hoe en waar het experimenteel wortel schiet, uw
zeggingskracht berust deels op oeroude verhalen

Mat Jongenelen - 31 07 20

DAGLEZING

Wind, verwaaide regen, opgetrokken mist, volle maan

De dag trekt het transformatie-pakkie aan. Ga erin mee. 
Jij, de bloter-ik. Wat niet vanaf alle kanten aangewakkerd

Beweren dat 't je niets doet maakt je ronduit tot 'n jokkerd.
Vage risicoanalyses richting vuilnisbak. Geschenken ontvangen.
Jouw harde werken uitbetaald in een dag rond strelend hemellicht

Aantrekken, afstoten, het genieten van nu lees je morgen als genoten

Mat Jongenelen - 05 07 20JA

= Instemming, bevestiging

Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee

De volledige boodschappenlijst voor intimi

Mat Jongenelen - 24 06 20

 

 

HEMELSCHIP TEN DOOP


Kamperfoelie in het uitgestoten spoor

Direct op voorsprong vanuit gevangenschap

Onderzoeken goed, korsten op wonden ademend

Mat Jongenelen - 17 06 20

 

WISSELING VAN GETIJ

Wat een duw-en-trek-werk
door de volbloedige maan

Denkt ie bij de ontbijt-banaan

Als topping van de rijk gevulde
kom. Terwijl dramatische grijzen

Het opgefriste groen eer bewijzen.
O wolken, stapel voort. Wisselende

Wind neemt 't op haar driften mee. Zij
weet te plaatsen. Verglijden verwoordt

Mat Jongenelen - 05 06 20

 


Essentialia 

die 

je 

bijblijven  1 - 2 - 3 - INSTALLATIE1. VERANDERLIJK LICHT

Half mei in zicht. Er is geen beweging.
Het is hoe het is. Met een aantekening van

Je gaat met vereende bodem-gedragen-tinten
aan de slag, roden, gelen, bruinen, aardlagen,
en blauwen. Opbouwen, zie wat de compositie
in vermoeden, doorlopen en gemist ditmaal beslist

Expressie moge vertrouwen behouden. Welk blauw
vandaag het jouwe. Pruisisch, ultramarijn, turkoois,
phthalo, paarsig, groenig of, een samengebald kobalt

In wezen ontvankelijk. Zal je zien wat bij je binnenvalt

Mat Jongenelen - 12 05 202. ANALYSE

In deze casus krijg je de stellige indruk dat de planvorming is gelukt/mislukt.
Het is hoe je naar de feiten kijkt. Een door openstaande deuren bevolkte planeet
eerbiedigt zowel de levensvormen als de meningen. Mits met zorg geuit, ontstaat een
samenleving die zich middels hoor en wederhoor verrijkt. Wie, wat en wanneer piekt er

Zo duidt de eenling, de groepering, de nadere beschouwing, de overweging, de politieker

Mat Jongenelen - 14 05 203. De grafiek volgt de lijn van de wereldbevolkingsgroei tussen 1650 en 2000. In 2019 de tussenstand 7,7 miljard.
Het is de bedoeling dit gegeven tot een INSTALLATIE te maken bestaand uit afvalmaterialen en passende toespitsing.
Zijnd onder een 7,7 miljard maakt je tot een levendig vlekje van verwaarloosbare grootte. Meer dan een idiote anekdote.
 

 
 

RESERVETIJD

Vanuit grote waan naar kleinschaligheid

Is de mens in tegenstelling tot de planeet
daarop voorbereid. In tekorten en tevelen

Wie laat zich door wie bevelen. Gelijkwaardig 
herverdelen. In aanleg aanwezig de ommekeer

Mat Jongenelen - 14 04 20
ONDERSTEUN WANKELE GEMOEDEREN 

Met het geschrevene. Doe de basale onzekerheid 
het mooiste pak aan. Trek de zon, haar stralen aan

Bij Helios, laat verstikkende kaders los, ondergrond
het fundament voor soortenrijk bos. Heb het leven lief

Zoals ik dat ook heb, had en heb gehad. En ja, ook jou, 
haar, hem, hen, al viel dat niet altijd op. Niet alles ging goed

En knapt hierna de wereld op dan komen we elkaar opnieuw
tegemoet. Wetend. Een andersoortig besmetten plaatsnemend

Mat Jongenelen - 25 03 20


 
 

Iconen Anno Nu - Reset de Aarde - Weer in de beginstand.


 

HET ONBRUIKBARE

Minderen door vermijden

Wordt 
het je 
te veel 

Lichamelijk dan wel geestelijk
de mogelijkheid tot uitscheiden

Mat Jongenelen - 06 07 19


 VOLLE MAAN

Met vuur begaan.
Wee Nemesis. Thans
passeert een verwant
in een andere taal. Wars
van stilstand 'n rijk zeefris

Voorspel, versmelten,
bevrediging en door

Hemelgedaanten, aard-
genoten en jij begroeten
elkaar in 'n van samenstelling
wisselend piratenkoor. Zweef

Disciplines de in-stru-men-ten.
Vrije energieën, oogstmomenten

Op naar midzomernacht. Waar de mens
door een tussentijds lof wordt opgewacht

Mat Jongenelen - 17 06 19
 HEDENDAAGSE BELIJDENIS

Een blog een voorleesboek
uit allemaal nulletjes en 1-tjes

Sommigen verkiezen een vastere
vorm, waaronder jij. Op papier krijgt
het smoel, werkt 't zichtbaar op gevoel

Omslaan der pagina's ritueel genot.
De kijkhoek vervolmaakt. Licht van achter

Mat Jongenelen - 08 17