Eisprong / Mens & kruis.

Eisprong / Mens & kruis.

110 x 100 x 10 cm, © 2020, niet te koop
Ruimtelijk | Beelden | Mixed Media


Getijdenspel / Mens & kruis.

170 x 120 x 15 cm.

Gift boven dukaten.

Getij geschonken.